β-аланил-

β-аланил-
β-alanil- statusas T sritis chemija apibrėžtis Grupė. formulė H₂NCH₂CH₂CO– atitikmenys: angl. β-alanyl- rus. β-аланил- ryšiai: sinonimas – 3-aminopropanoil-

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • аланил- — alanil statusas T sritis chemija apibrėžtis Grupė. formulė CH₃CH(NH₂)CO– atitikmenys: angl. alanyl rus. аланил ryšiai: sinonimas – 2 aminopropanoil …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • АСИММЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ — АСИММЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ, РАСЩЕПЛЕНИЕ. При искусственном образовании асимметрических атомов С из молекул, не содержащих таковых, имеется одинаковая вероятность возникновения обеих оптически противоположных конфигураций, т. е. получения нового… …   Большая медицинская энциклопедия

  • ОПТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ОПТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, способность вещества вращать плоскость поляризации света, открыта Араго в 1811 году на кварце (см. Вращение плоскости поляризации), Вращение кварца и ряда других кристаллов только в твердом состоянии объясняется… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Азо́тистый обме́н — совокупность химических превращений, реакций синтеза и распада азотистых соединений в организме; составная часть обмена веществ и энергии. Понятие «азотистый обмен» включает в себя белковый обмен (совокупность химических превращений в организме… …   Медицинская энциклопедия

  • Циклоспорин — Статья инструкция. Текст данной статьи практически полностью повторяет инструкцию по применению лекарственного средства, предоставляемую его производителем. Это нарушает правило о недопустимости инструкций в энциклопедических статьях. Кроме того …   Википедия

  • Пентагастрин — Химическое соединение …   Википедия

  • Метициллин — Химическое соединение ИЮПАК …   Википедия

  • БИАЛАФОС, БИЛАНАФОС — (гербиас, мейджи гербиас, джасол) С11Н21N3О6РNa М.м. 345,26 4 [Гидрокси(метил)фосфиноил] L гомоаланил аланил L аланил L аланина натриевая соль (Meiji Scika Kaisha) Белое порошкообразное вещество, т. пл. ≈ 160°С (с разложением).… …   Пестициды и регуляторы роста растений

  • карнозин — дипептид ( аланил L гистидин), входящий в состав скелетных мышц; содержание К. резко снижается при мышечной дистрофии …   Большой медицинский словарь

  • Дипептиды —         органические вещества, состоящие из двух аминокислот (См. Аминокислоты), соединённых пептидной связью ( СО NH ); оптически активны; образуют кристаллы характерной формы; изоэлектрическая точка, цветные реакции и др. свойства Д.… …   Большая советская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”